รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมตามสไตล์ Ripcurl กับ Global Campaign “Recycle Your Ripcurl Surf Wetsuit”

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมตามสไตล์ Ripcurl กับ Global Campaign “Recycle Your Ripcurl Surf Wetsuit”

แคมเปญ “Recycle Your Ripcurl Surf Wetsuit” เป็น Global Campaign จาก Ripcurl แบรนด์แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ที่เป็น Eco-friendly Brand ที่ให้ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ตามหนึ่งในวิสัยทัศน์ของทางแบรนด์อย่าง “การคืนความสุขสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ด้วยการเลือกวัสดุในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างเสื้อผ้า รองเท้า หรือกระเป๋า ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ
January 25, 2024 — Minky Gatchan