‘กด ลด ขวด’ Rip Curl reFill Me Up ผ่านแคมเปญ Rip Curl Planet เติมเต็ม ‘น้ำ’ ใจ

‘กด ลด ขวด’ Rip Curl reFill Me Up ผ่านแคมเปญ Rip Curl Planet เติมเต็ม ‘น้ำ’ ใจ

ภาวะโลกร้อน หรือสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนในปัจจุบันนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลก โดยเฉพาะ “การใช้พลาสติก” ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก หรือภาชนะบรรจุอาหารพลาสติก ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และเมื่อพลาสติกมาสะสมกันเป็นจำนวนมาก ก็กลายเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซปริมาณมากสะสมอยู่ในอากาศ และส่งผลให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง
December 26, 2023 — Minky Gatchan