Rip Curl กับอีกหนึ่งบทบาทของการเป็นส่วนหนึ่งจับมือ กับโครงการสุดยั่งยืนของเส้นใยฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดโลก อย่าง Better Cotton Initiative (BCI) แคมเปญวิสัยทัศน์ไกลแบบก้าวกระโดด มุ่งมั่นและมุ่งเน้นที่จะพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการทำไร่ฝ้ายทั่วโลกร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้การผลิตฝ้ายทั่วโลกนั้นดีขึ้น ทั้งในแง่ของผู้ผลิต รักโลก เติบโตดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการวางรากฐานระยะยาว สู่อนาคตของอุตสาหกรรมที่สวยงาม

 

‘Nichol Wylie’ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Rip Curl โลก กล่าวว่า…

 

"The Better Cotton Initiative ร่วมคิดค้นทั่วโลก และดำเนินการแล้วในแต่ละพื้นที่ท้องถิ่น เพื่อการทำงานร่วมกันกับเกษตรกรและชุมชน สร้างการกระจายรายได้ แถมยังช่วยให้การผลิตฝ้ายทั่วโลกมีความยั่งยืนมากขึ้น"

 

“ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ค่านิยมหลักของแบรนด์เซิร์ฟระดับโลกอย่าง ‘Rip Curl’ คือคำว่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม การเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก BCI มีความหมายสำหรับเราเป็นอย่างมาก เพราะว่าเราสามารถทำงานลงลึกเข้าสู่ระดับรากหญ้า และชุมชนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการทำฟาร์มที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งการเดินทางครั้งใหม่ชวนค้นหานี้ของ Rip Curl อยากจะนำเสนอที่สุดของวัสดุ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท”

 

และที่สำคัญ Better Cotton มีที่มาจากระบบ Mass Balance และแม้ว่าจะไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้ แต่ก็ช่วยให้ BCI Farmers ได้รับประโยชน์จากความต้องการ Better Cotton ในปริมาณที่เทียบเท่ากับเรา แต่ 'แหล่งที่มา' ด้วยการสนับสนุนของโครงการ Better Cotton Initiative เกษตรกรชาว BCI จะได้รับการศึกษาและสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพของดิน และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมีที่อันตรายที่สุด และเคารพในสิทธิและสวัสดิภาพของคนงานทุกหมู่เหล่าอีกด้วย

August 20, 2021 — Rip Curl Thailand